FutbolNet

FutbolNet / FutbolNet i Diversitat

Equip:

Fundació FC Barcelona

Localització:

Barcelona

Web:

fundacio.fcbarcelona.cat

Antecedents

FutbolNet és un projecte sòcio-educatiu de la Fundació FC Barcelona per a infants i joves de 10 a 15 anys que utilitza el treball en valores per enfocar l’esport com a eina de canvi social, i que pren forma d’extra-escolar gratuït de dues hores dues vegades per setmana. El projecte treballa els cinc valors que caracteritzen el FC Barcelona: Esforç, Treball en equip, Respecte, Humilitat i Ambició amb la metodologia del futbol en tres temps.

Objectius

  • Transmetre hàbits saludables.
  • Oferir un espai de lleure extraescolar.
  • Fomentar la cooperació i la participació.
  • Exercir la capacitat d’opinar, dialogar i arribar a acords.
  • Promoure la igualtat de gènere.
  • Millorar la vida individual i grupal dels participants.
  • Oferir una experiència d’apoderament
  • Fomentar la cohesió i la inclusió social

Descripció del projecte

FutbolNet i Diversitat neix, a la ciutat de Barcelona, de la necessitat d’apropar l’exercici físic a persones amb discapacitat que per diferents motius no han pogut exercitar-se. FutbolNet i Diversitat és un projecte que treballa amb tot tipus de discapacitat, física i/o intel·lectual i pluridiscapacitat amb persones entre 8 y 21 anys. El projecte treballa els cinc valors comentats però s’assimila cada valor a un esport diferent. Es treballa amb la metodologia dels tres temps: en un primer temps es valoren quines adaptacions cal fer de l’esport que s’està practicant per tal que tots els participants puguin gaudir del partit en plenitud. En un segon temps es juga el partit i en un tercer temps es valora com han funcionat les adaptacions i si tothom ha pogut gaudir intensament de l’activitat i quines millores es poden implementar en la següent sessió. Es complementa el partit en tres temps amb una gran varietat de reptes cooperatius, activitats d’aprenentatge, etc.

Un cop els participants ja han entrat en contacte amb l’esport (després de completar un curs escolar en el programa), se’ls deriva a las diferents ofertes d’esport inclusiu o específic, essent FutbolNet (projecte antecessor) un de los recursos on derivar, convertint el recurs primigeni en inclusiu.

Conclusions

Durant la temporada 2015/16, comptant FutbolNet amb una llarga trajectòria (6 anys d’implementació i millora) i FutbolNet i Diversitat amb una prova pilot molt exitosa (temporada 2014/15), comencen els dos projectes en paral·lel a la ciutat de Barcelona. FutbolNet i Diversitat a les instal·lacions de l’Institut Lluís Vives del barri de Sants i FutbolNet a quatre centres de la ciutat de Barcelona (INS Príncep de Viana – Sant Andreu, INS Flos i Calcat – Nou Barris, INS Barri Besòs – Barri Besòs, INS Miquel Tarradell – Raval).

Per primera vegada es plantegen intercanvio entre FutbolNet i Diversitat i la resta de FutbolNet’s. Com no podia ser d’altra forma, l’èxit de la experiència és notable i fa que es valori FutbolNet com un recurs clarament inclusiu. A partir d’aquest moment, un dels possibles destins de derivació de FutbolNet i Diversitat passa a ser el mateix FutbolNet i, d’aquesta forma es tanca un cercle: quan una persona amb discapacitat i interès en formar part del projecte FutbolNet ja ha entrat en contacte amb la activitat física és directament derivat als diferents FutbolNet’s de la ciutat de Barcelona. Aquella persona amb discapacitat que no ha pogut entrar en contacte amb l’esport, és direccionat primer a FutbolNet i Diversitat per tal que conegui què és l’esport, què significa “exercici físic”, treball en equip, esforç, etc. i d’aquesta manera preparar-se per formar part de qualsevol FutbolNet. Si se li detecten habilitats especials, se li direcciona cap a la oferta esportiva adaptada o inclusiva més adequada.

D’aquesta forma, als objectius generals de FutbolNet cal afegir-hi:

  • Donar veu i visibilitat als col·lectius de persones amb discapacitat
  • Treballar l’esport com a eina d’inclusió