Comunitats en acció. Fundació Tornejos. Dolores Moreno. Responsable del programa.