Associació Esportiva Babar

Associació Esportiva Babar

Equip:

Un equip de 60 persones confeccionat entre: voluntaris, delegats, entrenadors, encarregats de material, coordinadors, personal de serveis mèdics, gestió, administració i comunicació

Localització:

Barcelona, districte de Nou Barris, barri de Verdum

Web:

paremanel.org
facebook
youtube
twitter
instagram

L’Associació Esportiva Babar és la branca esportiva de la Fundació Pare Manel. La Fundació desenvolupa una tasca social i educativa a la zona de Verdum Roquetes, Barcelona, des de fa més de 30 anys.

Fundada l’any 1985 amb la finalitat d’atendre les necessitats dels joves en risc d’exclusió social. Participa a la vida social del districte de Nou Barris, en especial en els barris de Verdum, Roquetes, Guineueta, Canyelles, Prosperitat i Trinitat Nova, promovent l’esport, futbol sala i bàsquet com a font d’integració.

Col·labora activament a l’historia del barri implicant una millora de qualitat de vida dels seus veïns.

Antecedents

Atendre i acompanyar les necessitats d’infants i joves del barri. En aquell moment, un grup de voluntaris i joves, van iniciar la pràctica esportiva de futbol sala.

Objectius

L’objecte principal de la Fundació Pare Manel és el de potenciar, promoure, impulsar i realitzar projectes i accions d’acció social que es centrin principalment en els àmbits de la intervenció amb la infància i la joventut, en aquest cas, mitjançant l’esport.

OBJECTIUS EDUCATIUS

 • Prevenció de situacions de risc social.
 • Atendre les necessitats en infants i adolescents.
 • Acompanyar en el procés de desenvolupament i creixement educatiu.
 • Facilitar l’ integració i cohesió de famílies al barri.
 • Promoure la pràctica esportiva.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Fomentar l’associació d’infants i joves.
 • Fomentar espais de relació i participació en tasques i activitats de la fundació.
 • Proporcionar habilitats personals i socials.
 • Educar en valors; treball en equip, respecte, solidaritat, amistat, creativitat, responsabilitat, igualtat i diversitat cultural.
 • Potenciar hàbits de puntualitat, d’higiene personal i de respecte a l’entorn.
 • Afavorir la cohesió grupal dels equips.

Descripció del projecte

Actualment, el projecte acull 168 participants d’edats compreses entre els 6 y 18 anys. Utilitza pistes de joc en 5 escoles i en 1 complex esportiu.
Participa en dos tipus de competició: federats i escolars. Amb un nombrew total de 19 equips.

 • Federats amb 6 equips de futbol sala.
 • Escolars amb 13 equips, 11 de futbol sala i 2 de bàsket.

Apart del trancurs natural de la temporada, es realitzen altres accions com; rutes o sortides a la muntanya, estades esportives, coordinació entre projectes socioeducatius de la fundació, i sesions de formació i tecnificació.

Conclusions

El sentiment de pertinença que s’ha creat gràcies a la tasca de l’entitat en els seus més de 30 anys d’existència ha propiciat que la majoria dels tècnics dels 19 equips del club estiguin formats per antics jugadors i jugadores que actualment estan assumint les tasques d’entrenadors-educadors. Aquests són un element fonamental pel funcionament del club i són l’expressió del seu tarannà. Són uns agents de canvi social que imprimeixen a la seva tasca el valor afegit de la gratuïtat, l’afecte, la proximitat, la neutralitat, l’estímul i el testimoniatge dels valors ètics del club. El voluntariat arriba a la seva màxima expressió gràcies al desplegament d’aquests valors que els fan créixer com a persones, fan créixer als destinataris de l’actuació, fan créixer als altres col·laboradors de l’entitat i fa créixer, en definitiva, la missió de l’Associació Esportiva Babar.

Gràcies a la col·laboració de moltes mans i entitats, lluitem per aconseguir que cap infant o jove, es quedi sense practicar esport i participar per problemes econòmics.