AE Ciutat Vella

Projecte Socio-Educatiu Escola de Futbol Sala APC Raval – AE Ciutat Vella

Equip:

Associació Esportiva Ciutat Vella i Serveis Socials del Raval

Localització:

Barri del Raval, Barcelona

Web:

aeciutatvella.cat

Antecedents

Una de les necessitats que detectàvem al iniciar aquest projecte era la de redefinir l’espai públic com a lloc de relació i socialització. Tenint en compte les barreres que tradicionalment es troben els col·lectius més desafavorits, dels quals destaquem la manca d’espais esportius, el cost de la instal·lació, la condició social i econòmica dels joves, vàrem decidir formalitzar la creació de l’Escola de Futbol Sala Ciutat Vella, aprofitant l’efecte cridaner del futbol sala, una modalitat esportiva transversal a les diferents cultures que conviuen al barri del Raval, mes enllà dels hàbits culturals característics dels països d’origen.

La idea era crear un espai de relació on els educadors de serveis socials fossin referents tant a nivell dels usuaris que s’hi deriven com de les dinàmiques que s’hi esdevinguin. Un espai des d’on es pogués contactar amb els nois com a punt de trobada, on fos possible fer seguiment individual conjuntament amb tot l’equip d’educadors de serveis socials. Un espai que facilités el treball en xarxa.
En definitiva aquest projecte, neix a partir d’una necessitat social des d’un punt de vista lúdic esportiu i des de la prevenció per un col·lectiu en situació de risc i per una demanda existent i no coberta.

Objectius

Els objectius principals d’aquest projecte són els següents:

  • Promocionar la cultura de l’esport com a eina educativa i de cohesió social mitjançant el qual es transmetran valors com el compromís, els hàbits saludables o el respecte cap a la resta de participants, realitzant una correcta gestió de la diversitat.
  • Realitzar un treball de prevenció amb preadolescents i adolescents a través de la de la pràctica esportiva en el marc del lleure.
  • Realitzar un treball socioeducatiu amb aquells nois i noies que presenten indicadors de risc social ja sigui en l’àmbit familiar, escolar o social.
  • Desenvolupar accions que vagin més enllà de les activitats esportives i que facin referència a àmbits significatius dels implicats: escola, família, temps de lleure,estudis, relació amb els iguals.
  • Oferir la possibilitat de formació i promoció d’aquells nois i noies que mostrin un interès en temes relacionats amb l’esport.

Descripció del projecte

Les principals particularitats dels diferents col·lectius de joves a qui ens adrecem és doncs que gairebé tots són procedents de països de Sud-america, nord d’Àfrica o autòctones de primera generació. La majoria d’aquestes famílies es veuen desfavorides tant social com econòmicament i és per aquest motiu que s’ofereix una oportunitat pels més joves d’assistir a aquesta activitat ludico-social.

En aquesta línia, s’ofereix a través d’un espai regular i formalitzat, a partir de la pràctica del futbol sala, un lloc de convivència i relació entre nois i noies del barri en el qual es poden treballar, a través dels entrenaments i de dinàmiques de grups, la integració en l’entorn, l’adquisició d’hàbits saludables i tots aquells aspectes que permeten una millor autonomia i creixement personal.
El projecte està destinat a infants i joves d ’entre 12 i 18 anys del barri. Actualment comptem amb 5 equips des de la categoria infantil fins a juvenil amb un total de 70 jugadors i jugadores.

Una de les consignes bàsiques que tenim és intentar que els diferents equips estiguin integrats per una varietat de nacionalitats representatives del territori per evitar mecanismes disgregadors que estan a es antípodes del que es persegueix. El progressiu increment de la participació femenina pel què fa la pràctica esportiva és un dels factors més destacables i valorables a l’hora d’entendre el projecte de l’AECV.

Conclusions

El projecte, fins a dia d’avui, ha adquirit una gran importància al barri i la seva incidència és remarcable. Actualment es treballa amb joves que participen en entitats socials del barri, com els serveis socials o casals i amb les quals s’estableix un pla de treball individualitzat arribant a engranar una xarxa prou important per atendre a les necessitats dels col·lectius que participen en el projecte, la majoria d’ells en situació de risc d’exclusió social.

Comptem amb 15 professionals que participen directament en el projecte. Monitors, coordinadors de la pista i del projecte i educadors. En referència als participants, en quatre anys s’han quadruplicat els jugadors que participen a més d’augmentar el percentatge de noies més d’un 15%. A més en el projecte paral·lel de formació hem aconseguit formar 27 nois i noies de l’escola de futbol sala dels quals 17 han trobat treball.

L’objectiu en les properes temporades és seguir augmentant aquestes xifres aprofitant el treball realitzat fins ara i buscant aprofitar en el màxim la metodologia i dinàmica adquirida fins al dia d’avui.