03b _Elements específics a tenir en compte _Xavi Camino