Avís Legal i LOPD

CONDICIONS LEGALS, PRIVADESA I DRETS

Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit d’iDensitat. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d’iDensitat. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals iDensitat no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. iDensitat pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, iDensitat no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota  l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa i LOPD – Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el fitxer automatitzat anomenat Base de dades web i registrat a l’AEPD, el responsable del qual és iDensitat i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions, màrqueting i publicitat als comunicants. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic contacte@latercerapell.com. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que iDensitat faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a iDensitat per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per iDensitat.

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web  pertanyen a iDensitat.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a info@iniciativametropolis.barcelona  i fer  la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

LOPD
Dret d’accés
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers d’iDensitat. (*)
Dret de rectificació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’iDensitat. (*)
Dret a oposició
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers d’iDensitat. (*)
Dret a cancel·lació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’iDensitat. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 27, 31 i 34 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.