L’activitat física i l’esport s’han convertit en els últims anys en destacades eines per promoure la convivència i la socialització d’una ciutadania cada vegada més diversa. L’esport com a llenguatge universal amb el seu potencial lúdic i cohesionador és a hores d’ara, un mitjà molt important per promoure polítiques socials en múltiples formes.

Des de l’Institut Barcelona Esports coneixedors d’aquest potencial inclusiu de l’esport, es desenvolupen projectes dirigits a diferents sectors de la població on l’esport es converteix en una important eina per aconseguir una societat més justa i cohesionada.

En aquest darrer any, per desenvolupar aquesta dimensió de l’esport i en el marc de l’Acord Ciutadà, s’ha impulsat la Xarxa de cohesió social i esport. Aquesta xarxa pretén connectar entitats i organitzacions esportives que utilitzen l’esport com a cohesionador social.

En aquest context neix la Iniciativa ESPORT I INCLUSIÓ SOCIAL / SPORT FOR YOUTH INCLUSION, dins de la xarxa de Ciutats METROPOLIS. Les ciutats de Barcelona, Buenos Aires i Medellín, comparteixen aquesta sensibilitat mitjançant un conjunt de projectes que conformen aquesta Iniciativa.